1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej http://atelierfashion.pl/, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacją;
1.2. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.
1.3. Sprzedawcą jest firma Atelier Fashion Marta Malicka z siedzibą Myje 40, 63-500 Ostrzeszów. NIP: 8871731863.
1.4. Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.
1.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego Atelier Fashion następujące usługi:
a) umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego Atelier Fashion i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz
b) udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
2. Zakupy, płatności i dostawa.
2.1. Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;
2.2. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
2.3. Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w swoich sklepach firmowych po dokonaniu płatności- przelew. Lista sklepów firmowych, gdzie można dokonać odbioru osobistego jest dostępna w momencie składania zamówienia;
3. Zdjęcia stanowią własność firmy Atelier Fashion Marta Malicka. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich jest zabronione na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
4. Składanie zamówień:
4.1.Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie pod numer telefonu  722267947 lub poprzez wiadomość prywatną.
4.2.Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym. Podanie fałszywych danych jest podstawą wniesienia sprawy do sądu.
4.3.Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową a ceny paczek podane są w punkcie 4 regulaminu.
4.4.Koszt wysyłki:
Poczta Polska(po wpłacie na konto) paczki za granicę zależna jest od wagi. Przez zakupem skontaktuj się z nami, a podamy Ci wszystkie potrzebne informacje.
Kurier przelew - 14,99 zł 
Kurier ( za pobraniem) - 16,99 zł 
Czas realizacji do 48 h "Paczki nadano w imieniu i na rzecz odbiorcy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa"
4.5.Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy i płatność.
4.6.Koszty przesyłki są pokrywane przez kupującego. W określonych przypadkach pokrywa je firma Atelier Fashion Marta Malicka.
4.7.Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej wysyłka zazwyczaj następuje w kolejny dzień roboczy.
5. ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE
5.1. Akceptujemy zwroty i wymiany zamówionych w naszym sklepie ubrań.
1) Pobierz protokół z naszej strony internetowej i dołącz go do paczki, dowód zapłaty bądź paragon
2) Zaadresuj paczkę na nasz adres: Atelierfashion Marta Malicka, Myje 40, 63-500 Ostrzeszów
3) Prosimy o wysyłanie do nas zwrotów lub wymian paczkami poleconymi
4) Uwagi:
a) Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni na adres podany w regulaminie punkt 8.2
b) Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Nie przyjmuje zwrotów ubrań wysłanych do nas za pobraniem.
c) Towar odesłany na wymianę powinien być w stanie niezmienionym (poza zmianami) ,które były konieczne w granicach zwykłego zarządu rzeczą.
5.2. Stroje kąpielowe i bielizna nie podlegają zwrotom i wymianą.
6. REKLAMACJE
6.1. W przypadku zakupionego uszkodzonego towaru klient ma prawo odstąpienia od umowy a firma Atelier Fashion Marta Malicka pokryje wszelkie koszty z tym związane lub osoba kupująca może zażądać obniżenie cen towaru lub wymianę na ten sam pełnowartościowy towar. Skontaktuj się z Nami w celu zgłoszenia reklamacji.
Atelier Fashion Marta Malicka zobowiązuję się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
7.Korzystanie ze strony internetowej Atelier Fashion jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych) 
W sprawach nieuregulowanych w nie mniejszym regulaminie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego przepisy ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego 
**Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Atelierfashion Marta Malicka, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
**Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Atelierfashion Marta Malicka, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Atelierfashion Marta Malicka.
Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z przyczyn tj. zmiana przepisów prawa 
8. POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
I Mediacja prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały – procedura ta pozwala na sprawne rozwiązywanie sporu pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Mediacja może odbywać się w formie bezpośredniej wizyty Inspektora w siedzibie przedsiębiorcy, spotkaniu obu stron sporu w siedzibie WIIH lub korespondencyjnie.
II Stałe polubowne sądy konsumenckie – sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Maja one dobrowolny charakter. Inicjować postępowanie może zarówno przedsiębiorca jak i konsument. Postępowanie to charakteryzuje się mniejszym formalizmem niż postępowanie przez sąd powszechny i jest bezpłatne, jedyne koszty mogą wiązać się z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych niezależnym rzeczoznawcom.